Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

„ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА"

875

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституализация на грижите за деца“ Проект : „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните…

Проект "Харманли на младите хора - творчество и изява"

1302

Община Харманли, „Връзки с обществеността” Тези дни успешно се финализира проектът „Харманли на младите хора – творчество и изява”. Ето и основните му характеристики и направления, по които се работи в продължение…