Програми по европейско и териториално сътрудничество

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция - България

730

Проект: „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолирани и изоставени трансгранични райони“     Водеща организация: Четвърти здравен район на Македония и Тракия      Партньори: Солунски университет…

ИНТЕРРЕГ- ИПП България - Турция

584

    Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 Проект: CB005.2.21.123"Възраждане на древните исторически и културни коридори"   Номер на договор: №РД-02-29-82 от 23.07.2019г.   Водещ партньор: Община Харманли Втори партньор: „Асоциация…