Програми по европейско и териториално сътрудничество

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция - България

525

Проект: „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолирани и изоставени трансгранични райони“     Водеща организация: Четвърти здравен район на Македония и Тракия      Партньори: Солунски университет…