Програми по европейско и териториално сътрудничество

ИНТЕРРЕГ- ИПП България - Турция

275

Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 Проект CB005.2.21.103"Дървото на живота"   Номер на договора: №РД-02-29-279 от 03.12.2019г.   Водеща организация: Община Инедже, Турция Партньор 2: Община Харманли   Цел на проекта: Повишаване…

ИНТЕРРЕГ V-А Гърция - България

976

Проект: „Укрепване на първичната медицинска помощ в изолирани и изоставени трансгранични райони“     Водеща организация: Четвърти здравен район на Македония и Тракия      Партньори: Солунски университет…

ИНТЕРРЕГ- ИПП България - Турция

889

    Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 Проект: CB005.2.21.123"Възраждане на древните исторически и културни коридори"   Номер на договор: №РД-02-29-82 от 23.07.2019г.   Водещ партньор: Община Харманли Втори партньор: „Асоциация…