Общината - това сме всички ние! вижте всички  

В спортната площадка на ул. „Георги Жечев“, която наскоро беше реновирана след одобрен проект на Община Харманли и финансиране от ПУДООС, пейките вече са „изрисувани“, а дърветата за пореден път изкоренени.

1050