Общината - това сме всички ние! вижте всички  

ЧИСТОТАТА НА НАШИЯ ГРАД ЗАВИСИ ОТ САМИТЕ НАС

1346

Уважаеми съграждани, температурите паднаха. Много от вас се отопляват с твърдо гориво /дърва и въглища/ и се налага изхвърлянето на пепелта. В тази връзка, Община Харманли напомня, че изхвърлянето на отпадъците от битовото отопление е задължително да става в определените за целта места, а именно в металните съдове за пепел, поставени до контейнерите за смет. 
В същото време не е удачно в съдовете за пепел да се изхвърлят други отпадъци, тъй като това води до пожароопасни ситуации и затруднява извозването. Изхвърлянето на пепел и жар в пластмасовите и метални контейнери също води до запалвания, причиняващи сериозни щети на съдовете и невъзможност те да бъдат използвани в бъдеще.
Молим за спазването на нашия апел, за да се предотвратят възможности за възникване на пожари и замърсяване на околната среда.
Благодарим Ви за разбирането!