ЗАСЕДАНИЕ НА ЕПИЗООТИЧНАТА КОМИСИЯ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА НАБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

337

На 18 юни бе проведено заседание на Епизоотичната комисия в Община Харманли във връзка с появата и разпространението на болестта Африканска чума по свинете на територията на РБългария. С цел неразпространение на болестта по свинете на територията на общината на заседанието, инициирано от зам.-кмета на Община Харманли Валентина Димулска и еколога на общината Виктор Назъров, присъстваха специалисти и представители на Общинска администрация, БАБХ, Районно управление на МВР Харманли, МБАЛ Харманли, Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Харманли, Държавно горско стопанство Харманли и ОП „Горска компания“, ЛРД „Сокол“ Харманли. Всички те се запознаха със спецификите на заболяването, и набелязаха мерките за ограничаване и недопускане на разпространението на смъртоносния вирус и обсъдиха възможните рискове. Важно е да се знае, че хората и другите видове животни не могат да бъдат заразени и НЕ боледуват от болестта Африканска чума по свинете.
Кметовете и кметските наместници на населените места в общината също са информирани за заболяването и ще вземат активно участие по инвентаризацията на свинете, отглеждани в личните стопанства на територията на населеното място.
Ще се извършват стриктни проверки на транспортните средства превозващи дивеч, живи животни, птици и фуражи. При проверките ще се изискват съпровождащите документи, пратката и ще се следи за спазване на изискванията за хуманно отношение към животните по време на транспортиране и на фуражните забрани, определени в правото на ЕС.
При установяване или получаване на сигнали за умрели прасета (диви и домашни) трябва да бъдат незабавно уведомени общинските ветеринарни лекари. 
В случаи на нерегламентирано въвеждане и транспортиране на дивеч, живи животни или суровини и храни от животински произход на територията на областта ще бъдат уведомени общинските ветеринарни лекари. Органите на АПИ ще организират почистването на пътни отбивки, паркинги и на места за почивка на пътуващи.