Заповед РД- 1081 от 24.10.2023 г. за определяне на график за предаването, охраната и транспортирането на изборните книжа и материали в изборите за общински съветници и за кметова на 29 октомври 2023 г.

1087