Заповед ОМП -02-3 от 19.07.2022 г. на Областния управител на Област Хасково

1590