Започна плащането на новите данъци за 2024 година.

403

От днес – 05 януари 2024г в Община Харманли започна приема на плащания  на данък върху превозните средства за 2024г.

         Промяна в ставката за данък върху превозните средства няма . Размерите на ставките за 2024г остават непроменени спрямо тези за предходната година .

        Плащането на местните налози се извършва в брой на касите на Дирекция „Местни данъци и такси „ – община Харманли , включително и чрез терминални устройства  ПОС, налични в дирекцията, по банков път , както и  на касите на Изипей в цялата страна , .

       До края на месец април всеки който плати дължимия данък в годишен размер ползва отстъпка от 5 на сто.

        Работно време на  Дирекция „Местни данъци и такси„ - Община Харманли  от  9,00ч. до 17,30часа., а прием на плащания – до 16,30ч.