Започна плащането на новите данъци за 2022 година.

179

       От днес – 18 януари 2022г в Община Харманли започна плащането на данък върху превозните средства за 2022г.

                Размерите на данък върху превозните средства остават същите като тези от 2021г.

        Плащането на местните налози се извършва в брой на касите на Дирекция „Местни данъци и такси „ – община Харманли , на касите на Изипей в цялата страна , чрез терминални устройства  ПОС, налични в дирекцията или по банков път .

       До края на месец април всеки който плати дължимия данък в годишен размер ползва отстъпка от 5 на сто.

        Работно време на  Дирекция „Местни данъци и такси„ - Община Харманли  от  9,00ч. до 17,30часа., а прием на плащания – до 16,30ч