Започна плащането на новите данъци за 2021 година.

105

От днес – 13 януари 2021г в Община Харманли започна плащането на данък върху превозните средства за 2021г.

        Седмица по-късно ще започне и плащането на новите облози на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци .

        Размерите на всички местни данъци и такси остават същите като тези от 2020г.

        Плащането на местните налози се извършва в брой на касите на Дирекция „Местни данъци и такси „ – община Харманли , на касите на Изипей в цялата страна , чрез терминални устройства  ПОС, налични в дирекцията или по банков път .

       До края на месец април всеки който плати дължимите годишни налози на имуществените данъци и такса битови отпадъци ползва отстъпка от 5 на сто.

        Работно време на  Дирекция „Местни данъци и такси„ - Община Харманли  от  9,00ч. до 17,30часа., а прием на плащания – до 16,30ч.