Започна плащането и на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2019г.

2265

        От днес – 23 януари 2019г в община Харманли започна приема на плащания и за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2019г .

            Промяна  на ставките за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци , които се приемат от Общински съвет Харманли  няма . Ставките за 2019г са същите като тези за 2018г.

            Считано от началото на годината в Закона за местните данъци и такси , са в сила промени , свързани с намаляне на административната тежест за граждани и фирми . Всички извършени подобрения на обектите като поставяне на отоплителна инсталация , на климатична инсталация , на луксозна или алуминиева дограма , шумо и топлоизолация , покривни покрития и декоративни елементи и облицовки не се декларират и не се вземат под внимание при изчисляване размера на данъчната оценка на имотите , която е и основата за определяне на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

            В тази връзка за имоти в които са били декларирани тези характеристики , размера на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци       за 2019г намаля спрямо предходната 2018г. Намалението е в различни размери и е според вида на имота . Например за един среден апартамент от 61кв.м. при декларирани подобрения като  луксозна или алуминиева дограма и шумо и топлоизолация общото намаление е в порядъка около  2,00лв .

            От значение за изчисляване на данъчната оценка остава показателя  «година на извършване на основен ремонт «.

            Очаква се да стартира и ново софтуерно приложение което ще извършва справка за дадено лице за цялата страна относно неправомерно ползвани облекчения за основно жилище и основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто .

            За собствениците на имоти, за които се установи ,че са декларирали повече от едно основно жилище на територията на страната и облекченията  за това  в  размер на 50 на сто , а за собствениците с намалена работоспособност – 75 на сто от определения им данък , няма да се прилагат . Данъкът ще се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода в който едновременно са декларирани като основни жилища .

            За получената информация от новото софтуерно приложение лицата ще бъдат допълнително уведомявани.

Плащането на местни налози се извършва както в брой на касите на Дирекция „Местни данъци и такси „ – община Харманли , чрез терминални устройства  ПОС  , по банков път , както и в реално време чрез касите на ИЗИПЕЙ в  цялата страна .

       До края на месец април всеки който плати дължимите годишни налози на имуществените данъци  ползва отстъпка от 5 на сто.