ВОЙНИШКИЯТ ПАМЕТНИК В С.БЪЛГАРИН ВЕЧЕ Е ЗАПИСАН В РЕГИСТЪРА „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ“

1545

Войнишкият паметник в с. Българин, увековечаващ подвига на бойците от 3 картечна рота от 18 етърски полк вече фигурира в регистъра на Военните паметници. Предложението за това беше отправено от ръководството на Община Харманли и прието на провелото се заседание на Областната комисия „Военни паметници” с председател Областния управител Станислав Дечев. За възстановяването на паметника са необходими 2 744 лв. Изготвена количествено стойностна сметка от експерти в общината. Предложението за реставрация и необходимите документи ще бъдат представени в Министерството на отбраната, където ще се реши дали средствата ще бъдат отпуснати. 
В работната среща бяха утвърдени и предложения за финансиране на мероприятия по повод 100 годишнината от Първата световна война. За отбелязването на събитието Община Харманли предлага екскурзия на ученици с образователна цел до исторически паметник, открит урок и организиране на фотоизложба.
Исканията на всички общини от област Хасково за финансиране, одобрени от Областната комисия Военни паметници, ще бъдат изпратени за одобрение в Министерството на отбраната.