ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ ЗА ХОРАТА СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ПРОБЛЕМИ

1219

Страдащите хора от сърдечно-съдови заболявания в Община Харманли ще имат възможност да се възползват от безплатни консултации и прегледи в началото на следващата година. Ръководството на Община Харманли ще съдейства за провеждането на Националната Кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“ и в нашия град. Инициативата се организира от Българския кардиологичен център, БНТ и НСОРБ и цели превенция на сърдечносъдовите заболявания и достъп до високоспециализирана лекарска грижа.
Желаещите да се възползват от безплатните прегледи трябва предварително да заявят намерението си на тел. 0373 82015 вътр. 158 до 6 декември 2017 година. 
Важно е да се отбележи, че лекарските екипи ще пристигнат в Харманли само при предварително заявен брой желаещи пациенти.