ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ ХАРМАНЛИ С НОВИ СПАЛНИ КОМПЛЕКТИ

232

Днес, МБАЛ Харманли получи дарение от 92 спални комплекта за легла от френската асоциация „Солидаритер". Дарението е по линия на ежегодното гостуване на френски студенти от Лион в Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания по инициатива на Наталия Дрехарова, Председател на здравната комисия към ОбС Харманли и със съдействието на Кмета на Община Харманли Мария Киркова. „Необходимостта от спални комплекти в болницата е постоянен проблем, тъй като всички чаршафи и калъфки се перат със силни дезинфектанти, които ги амортизират бързо“, сподели управителя на болницата д-р Чанкова. Дарението прие д-р Ованесян, началник Вътрешно отделение, която благодари за оказаното внимание и подкрепа. По-удобната и чиста болнична среда спомага за по-спокоен престой на всички пациенти, а хората които се грижат за тях се радват дори на малките придобивки, които улесняват работата им.