В Община Харманли вече ще работят първите /2/ два мобилни центъра за събиране на отпадъци от домакинствата /физически лица/.

4492

В мобилните центрове ще могат да бъдат предавани почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство.

Центровете ще приемат в различни контейнери хартия, пластмаса, стъкло, метали, мазнини, електрическо и електронно оборудване, опасни битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, негодни батерии и акумулатори, дрехи, лекарства с изтекъл срок на годност,тонер касети и др. 

Това от своя страна ще предпазва природата от замърсяване с вредни и опасни вещества.

Ще могат да работят без външно захранване, тъй като са снабдени със слънчеви батерии и акумулатор. В тях ще работи по един оператор.

Изграждането на мобилните центрове е иновативен подход, който Община Харманли прилага в програмата си за управление на отпадъците и на практика изпълнява изискването в Закона за управление на отпадъците, според което общините трябва да организират площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата.