В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ХАРМАНЛИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДАВАНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ №7 И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ СТАТУС ПРИ НАП

2064

Във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение, включително ограниченията свързани с придвижване между отделни населени места, от НАП отправиха молба до Община Харманли за осигуряване възможност на лица с прекъснати здравноосигурителни права, да подават Декларация образец №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и др. документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на Информационен център Харманли.
От НАП отправят молба да бъдат предприети действия за оказване на съдействие на жители на общината, които имат необходимост да подадат, с посредничеството на Община Харманли, документи за актуализиране на здравноосигурителен статус, като експертите не се ангажират с оказване на съдействие, даване на разяснения, предоставяне на допълнителна информация за размера на задължения за здравноосигурителни вноски, както и анализ на представените документи.
В случай на необходимост, такава информация може да бъде получена от служители на НАП, чрез обаждане в офис или на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор за стационарни телефони и по стандартната тарифа на оператора при обаждане от мобилен телефон.
Ангажиментите, които ще възникнат за служителите на общинската администрация са: установяване самоличността на лицето направило волеизявлението (чрез проверка на лична карта или друг официален документ за самоличност); сканиране на представените документи и изпращането им по електронна поща в офиса на НАП Хасково. Електронните адреси и телефони за контакт с офисите на НАП са публикувани на Интернет страницата на агенцията - www.nap.bg.
След входиране и обработка на документите, служител на НАП ще върне информация за резултата от обработката им по електронната поща на Информационен център Харманли или на конкретно лице (в зависимост от изразеното желание), за да може същата да бъде предоставена за сведение на лицето.