УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТА НА ЯЗОВИР КЮМУРЛУКА В ХАРМАНЛИ

273
През 2023 г. бе установен теч от външната страна на стената на язовир Кюмурлука. След извършен оглед на съоръженията на язовира е установено, че изходящата шахта на основния изпускател е запълнена с вода и е налице теч над тръбата, като не е установено изнасяне на частици от земния материал на язовирната стена. В тази връзка са дадени и предписанията за извършването на ремонт.
За да бъде извършен ремонта трябваше да бъде източен язовира, като преди това да се предприемат мерки за улов на рибата и прехвърлянето й в друг язовир.
С оглед съхранението на водния ресурс, запазването на флората и фауната и защита на природните богатства, община Харманли сключи договор с водолази, които извършиха затапване на тръбата във водовземната шахта от вътрешната страна на язовира. След това бе извършен ремонт на компрометираната тръба и възстановено работното състояние на водовземната шахта.