УДЪЛЖЕН ГРАФИК И ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ЗА АПРИЛ

668

Срокът за изплащането на пенсиите за месец април 2020 г. е удължен. Графикът обхваща периода от 7 април до 16 април. На пенсионерите, които не са успели да си получат парите до 16 април е осигурена възможност за получаване на пенсиите между 21 и 23 април включително.
Въвежда се приоритетно обслужване на клиенти над 60 години от началото на работния ден до 12:00 часа. Клиентите под 60 години, както и тези, на които се налага да бъдат обслужени извън графика за пенсии, трябва да посещават пощенските клонове извън този времеви диапазон.
Пенсионерите над 68 години може да получат парите си у дома, след подадено заявление в пощенската станция, където пенсионера получава личната си пенсия. Пенсията може да бъде получена и от упълномощен представител на пенсионера, след предоставяне на еднократно изрично пълномощно или нотариално заверено такова.
Служители от Община Харманли ще съдействат на възрастните хора и ще следят за спазването на реда и безопасността им.
По селата, кметовете и кметските наместници ще оказват помощ на служителите на пощите и на пенсионерите.
Напомняме, че е необходимо спазването на стриктни мерки за физическа дистанция, безопасна работа с лични предпазни средства и ред, по-който възрастните да получават пенсиите си без напрежение и струпване на хора.
От Община Харманли са взети допълнителни противоепидемични мерки за дезинфекция на местата, където ще се дават пенсиите - както в града, така и по селата.