УЧЕНИЦИ ОТ ХАРМАНЛИ СЕ УЧИХА „КАК ДА УМЕЯТ“

1093

Ученици от 9,10 и 11 клас на СУ „Неофит Рилски“ се включиха в обучение в рамките на Националната кампания „Научи ме да умея“. Кампанията е инициатива на евродепутата Ева Майдел и се провежда от Сдружение „Образование2030“, което обединява активни организации и обществено отговорни личности с общи намерения за качествена промяна в образованието. Инициативата си поставя за цел да мотивира младите хора да развият своите умения за успешна професионална реализация чрез менторство от утвърдени предприемачи и обучителни семинари. 
Близо два часа гимназистите имаха възможност да научат подробности за това как да бъдат успешни и продуктивни в бъдещата си професионална реализация. Чрез презентация бяха представени ключови компетенции, които всеки трябва да притежава, за да работи успешно в екип и да бъде конкурентноспособен на пазара на труда. Специално внимание бе обърнато и на комуникационните способности на участниците. Учениците имаха възможност да приложат наученото в организираните игри и предизвикателства. За най-добрите бяха осигурени и награди