ТЕСТВАТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА И ЦНСТД

1216

Днес ще бъде извършено изследване за COVID-19 на персонала в Дома за стари хора и в Центъра за настаняване от семеен тип за деца в Харманли.
Изследванията са по график за територията на област Хасково, по препоръка на Националния оперативен щаб за тестване на служителите от социалните услуги с настаняване. Те се извършват от РЗИ по нареждане на главния държавен здравен инспектор. Здравните служители ще тестват с PCR-тестове всички 30 служители на двете социални институции.
В двата дома на територията на община Харманли стриктно се спазват всички противоепидемични мерки.