Списък на допуснатите по документи кандидати за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели в Окръжен съд – Хасково, мандат 2023-2027 година

219

Списък на допуснатите по документи кандидати за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели в Окръжен съд – Хасково, мандат 2023-2027 година

 

  1. Катя Караиванова, ЕГН **********, живуща в с. Бисер, община Харманли
  2. Мария Христова, ЕГН **********, живуща в гр. Хасково
  3. Фанка Алипинова, ЕГН **********, живуща в гр. Харманли

 

инж. Йордан Малинов

председател на Комисията за определяне на съдебни заседатели