СЛЕД СРЕЩА НА КМЕТА КИРКОВА С МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА, КОМИСИЯ ОТ ЕКСПЕРТИ ПРИСТИГА В ХАРМАНЛИ

1110

Експерти от Министерството на културата пристигат днес в Харманли, за да направят оглед на Сводестият /Гърбавия/ мост и да изготвят компетентно становище относно предприемане на мерки за възстановяването му. Още през месец февруари тази година, след като част от парапета на съоръжението се срути, Кметът Киркова издава Заповед по чл. 73 ал.1 от ЗКН,с която назначава комисия с представители на различни държавни институции, които да направят оглед на съоръжението и да съставят констативен протокол за състоянието на недвижимата културна ценност, както и вида и обема на необходимите укрепителни консервационно –реставрационни и ремонтни работи. Ред неблагоприятни обстоятелства обаче и независещи от местната власт причини, като заболяване на упълномощени лица и служебни ангажименти възпрепятстват до този момент експертния оглед и становище.
Въпреки липсата на експертния документ и непълна проектна документация, Община Харманли използва възможността, изготвя искане и кандидатства с проект по бюджетна програма на културното министерство „Опазване на недвижимото културно наследство” през месец април 2017 година, за отпущане на 500 000 лв. за спешни реставрационни и консервационни дейности, като в придружително писмо обяснява спешната нужда от укрепване и ремонт на съоръжението. Към момента оценителната комисия все още не се е произнесла относно депозираното проектно предложение.
Едни от най-важните приоритети в управленската програма на Кмета Мария Киркова е ремонтиране и обновяване на културните ценности в Харманли. Още от началото на мандата си, градоначалникът не спира да търси варианти за изпълнение на поставените си цели.
Доказателство за това е и един от първите изготвени проекти от настоящото ръководство на Общината още при встъпването в управление, именно проектът за обновяване и реновиране на местността „Изворът на белоногата”по програмата за ТГС България –Турция. За съжаление, проектът не получи одобрение за финансиране, а една от причините е, че теренът не е общинска собственост. От тогава и до този момент, ръководството на Общината води кореспонденция и преписки с различни държавни институции за изясняване на собствеността и нейното стопанисване, за да може да се предприемат реални действия за обновяване на обекта.Процедурите за това обаче изискват време, тъй като всяка стъпка трябва да бъде съгласувана с конкретни институции и ведомства.
След поредно настояване от страна на ръководството на Общината и среща на Кмета Мария Киркова с Министъра на културата Боил Банов в края на миналата седмица, комисия от експерти пристига в Харманли, за да излезе със становище относно заданията за проектиране, техническата проектна документация и количествено стойностната сметка за ремонтните работи на Сводестия /Гърбавия/ мост. От ведомството са уверили градоначалника, че ще окажат съдействие за отстраняване на административните пречки и неуредици около собствеността на местността "Изворът на Белоногата" , което всъщност е една от основните причини обновяването на обекта да не бъде вече факт.