СЪОБЩЕНИЕ

200
Днес бяха поставени пътни знаци за регулиране на движението по ул. „Стефан Льондев“ и част от ул. „Бенковскa“ в гр. Харманли. По тези улици се въвежда еднопосочен режим на движение на моторни превозни средства. Съгласно новата организация еднопосочно ще бъде влизането по ул. „Бенковскa“ в участъка от ул. “Пенчо и Петко Славейкови“ до ул. „Сакар планина“ - движението ще е от запад на изток.
Еднопосочно става и движението по ул.“Стефан Льондев“ - ще се влиза от бул. „България“ към ул. „Бенковскa“.
Промяната се въвежда с оглед улесняване на придвижването и облекчаване на трафика в района, като целта е да се осигури по-голяма безопасност. Промените в движението по двете улици бяха одобрени от Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата по предложение и след съгласуване с контролните органи.