СЪОБЩЕНИЕ

252
Уважаеми съграждани,
Днес, в община Харманли бе получено писмо от „ВиК“ ЕООД Хасково, с което ни информират за резултата от взетите на 30.10.2023 г. проби от водопроводната мрежа на гр. Харманли. Пробите са изпратени в двете различни акредитирани лаборатории. Получените резултати от лаборатория „Диал“ ООД гр. Бухово по показател „естествен уран“ е 24,7 µg/l, а от лаборатория „Евротест - контрол“ ЕАД гр. София е 21 µg/l.
❗️Резултатите по показател „естествен уран“ са в норма и отговарят на Наредба № 9/2001 г.
ВиК ЕООД Хасково са информирали незабавно РЗИ Хасково, които от своя страна трябва да отменят издаденото от тях на 26.10.2023 г. предписание за забрана употребата на вода за питейно битови нужди и приготвяне на храна за населението на гр. Харманли, с. Надежден и с. Остър камък.