Съобщение

314
„ВиК“ ЕООД Хасково организира осигуряването и доставянето на вода за питейно-битови нужди на населението в гр. Харманли, с. Надежден и с. Остър камък с цистерни (водоноски) и ще извършва контрол на качеството на доставяната вода.
Графикът на водоноските ще бъде следния:
☑️Стационарна водоноска – ВиК Харманли /двор/
☑️Подвижна водоноска:
-МБАЛ Харманли – от 9:00 – до 11:00 часа
-Детска градина „Пролет“ – от 12:00 – до 14:00 часа
-Старчески дом – от 15:00 – до 16:00 часа
☑️Подвижна водоноска:
-РПЦ Харманли – от 9:00 – до 11:00 часа
-с. Надежден – от 13:00 – до 14:00 часа
-с. Остър камък – от 15:00 – до 16:00 часа“