СЪОБЩЕНИЕ

24

Съгласно Решение № 134-НС от 16.09.2022г. на Районна избирателна комисия – Хасково на 24.09.2022г. от 10:00 ч. и 12:00ч. и на 25.09.2022г. от 10:00 ч. и 12:00ч. ще се проведе онлайн обучение на членовете на секционните избирателни комисии в 29 – ти Хасковски изборен район.

Линк към платформата, чрез която ще се проведе обучението, ще бъде публикуван на официалната интернет страница на Община Харманли в раздел Избори за Народно събрание – 02.10.2022Г. и на страницата на РИК 29 – Хасково.