СЪОБЩЕНИЕ

129

Със Заповед на Кмета на Община Харманли Мария Киркова, се забранява къпането и ползването за спортна и друга развлекателна дейност на всички водни площи, намиращи се на територията на община Харманли, които не отговарят на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи. Стопаните на водни площи трябва да поставят забранителни табели на опасните места за къпане и воден спорт. При възникване на критични и бедствени ситуации, незабавно да се информира на тел. 0373/8 26 08 и/или на мобилен 0893 464 553.