СЪОБЩЕНИЕ

554
Във връзка с постъпило в Община Харманли уведомително писмо от инж. Асен Николов – Началник РП ЕНС Пловдив за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:
На 22.05.2019 г. /сряда/ и на 23.05.2019 г. /четвъртък/, от залез слънце до 10.00 часа на следващия ден (в зависимост от метеорологичната обстановка), ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели надлъьно на железопътната линия в междугарията Симеоновград – Харманли; Харманли – Любимец на отстояние шест метра от глава релса от двете страни. Третирането ще се извърши с разрешен за употреба в Република България препарат - Наса 360 СЛ, който не е токсичен за пчелите. Карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор.