СЪОБЩЕНИЕ

643

Община Харманли уведомява лицата извършващи хотелиерство, че във връзка с  изпълнение на изискванията за обмен на данни по чл. 116 от Закона за туризма е необходимо в срок до 01.10.2019г. да извършат регистрация и вход в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), достъпна за всички общини и  места за настаняване в цялата страна. На интернет страницата на Министерство на туризма (http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya) е публикувана информация, относно достъпа и регистрацията в ЕСТИ, както и видео обучения за работа със системата.