СЪОБЩЕНИЕ

576

Във връзка с постъпило в Община Харманли уведомително писмо от Управление на движението на влаковете и гаровата дейност (УДВГД) - Пловдив за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:


На 14.05.2019 г. /вторник/, от залез слънце до 10.00 часа на следващия ден (в зависимост от метеорологичната обстановка), ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура (гари и спирки) на територията на Община Харманли - град Харманли, село Преславец и село Бисер. Третирането ще се извърши с разрешен за употреба в Република България препарат - Наса 360 СЛ, който не е токсичен за пчелите. Карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор.