СЪОБЩЕНИЕ

759

Днес Община Харманли получи уведомително писмо от Регионална здравна инспекция Хасково за връчено предписание №57/08.05.2019 г. на управителя на „ВиК“ ЕООД гр.Хасково за ограничаване ползването на питейна вода от населението в ЗВ Българин. 
Във връзка с внезапно завишени стойности по химичен показател „Флуориди“ във водата подавана чрез водоснабдителната система за питейно-битови цели, уведомяваме населението на с.Българин, с.Шишманово, с.Рогозиново, с.Доситеево, с.Овчарово, с.Коларово и с.Богомил, ЧЕ ВОДАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ И ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНА. ВОДАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ХИГИЕННИ ЦЕЛИ.
Всички кметовете на засегнатите населени места са уведомени. 
„ВиК“ ЕООД гр.Хасково има ангажимента да организира осигуряването и доставянето на чиста питейна вода. От ВиК дружеството ще бъде съставен график за снабдяване на населението с вода чрез 3бр. водоноски.
Община Харманли вече е осигурила чиста питейна вода за учениците от ОУ „Хр.Ботев“ с.Българин.
Телефон за информация: 0878229889 и 0897095877.