СЪОБЩЕНИЕ

1849

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.105, ал.3 от Закона за предучилищно и училищно образование, кметът Мария Киркова обяви 4 февруари 2019г./понеделник/ за неучебен ден за всички училища на територията на община Харманли.