СЪОБЩЕНИЕ

1792

Във връзка с увеличаване броя на учениците, отсъстващи от училище по здравословни причини, със заповед на директора на РЗИ – Хасково се преустановяват учебните занятия считано от 23.01.2019г. (сряда) до 28.01.2019 (понеделник) вкл. за всички училища и ЦСОП в област Хасково. Детските градини ще продължат да работят с режим на "засилен филтър".
В сила влизат и противоепидемични мерки за снижаване на заболеваемостта, като преустанови дейността на детски, женски консултации, профилактични имунизации и реимунизации, профилактични прегледи, преустановят се плановите операции и свижданията в лечебните заведения за болнична помощ. Община Харманли призовава граждани и гости да избягват посещаване на събития от масов характер.