СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО BG-ALERT ЧРЕЗ МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ

355

Информираме всички граждани, че Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-МВР е разработила система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT. На информационния сайт www.bg-alert.bg може да намерите допълнителна информация, често задавани въпроси и др.
Преди въвеждане в редовна експлоатация на системата е необходимо да бъдат проведени тестове за техническа годност чрез мрежите на мобилните оператори. Предстоящият тест за област Хасково ще бъде на 23.11.2023 г. от 12.00 до 12.30 ч., като потребителите на всички мобилни оператори в областта ще получат съобщение- тест с предупреждения за опасни събития.
Национален тест ще бъде проведен на 29.11.2023 г. от 12.00 до 12.30 ч. Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран безшумен/тих режим.
В реална ситуация текстовете на съобщенията ще показват нивото на опасност, в какво се изразява, ще съдържат също и линк за достъп до страницата www.bg-alert.bg, така че гражданите да получат допълнителна информация.