Съобщение относно провеждане на обучение от представители на СИЕЛА НОРМА АД за работа със СУЕМГ

437

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме членовете на секционните избирателни комисии в 29 – ти Хасковски изборен район, че представител на СИЕЛА НОРМА АД, ще се проведе онлайн обучение при следните параметри: 

  1. Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 29 – гр. Хасково     

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 20.09.2022 г. (вторник)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 20.09.2022 (вторник) в 18:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 354 132 336 981
Passcode: ix6tS2

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Евгени Минков - Обучител

Тел.: +359 883 270 333

Ел. поща: e.minkov@teamdevelopment.bg  

 

 

 

 

 

  1. Предмет: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за РИК 29 – гр. Хасково     

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 21.09.2022 г. (сряда)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 21.09.2022 (сряда) в 18:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 399 524 071 945
Passcode: mLejbM

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Евгени Минков - Обучител

Тел.: +359 883 270 333

Ел. поща: e.minkov@teamdevelopment.bg