СЪОБЩЕНИЕ: ОТНОСНО МЕРКИТЕ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ.

649

Община Харманли е предприела необходимите мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден при провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.  На територията на общината гласуването ще става в избирателна  секция 293300022 – гр. Харманли, ул. Петко Каравелов № 4, Транспортирането в изборния ден до посочената секция става с предварителна заявка на телефон 0373 / 822 63 или мобилен 0894 637 169; 0886 995 096.

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция. Избраната от него секция за упражняване правото му на глас може да не съвпада с постоянния или настоящия му адрес и да е с населено място, различно от неговата адресна регистрация. Достатъчно е СИК да се увери, че това е избирател, попадащ в категорията на лице с увредено зрение или затруднение в придвижването. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК.