СЪБОТНИЯТ ПАЗАР В ХАРМАНЛИ ОТНОВО ЩЕ ЗАРАБОТИ СЪС ЗАВИШЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

1400

ъгласно заповед на Министъра на здравеопазването фермерските и кооперативни пазари отново могат да заработят, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой участващи производители за директни доставки на малки суровини и храни до краен потребител.
В връзка със заповедта, Общинския кризисен щаб взе решение за отмяна на временната забрана за работа на Съботния пазар в град Харманли. С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач Община Харманли създава следната организация за функционирането на пазара:

-Въвежда заграждения, с цел предотвратяване на струпване на хора;
-Определя задължително еднопосочно движение за посетителите в рамките на пазара;
-Определя за вход на пазара подхода от ALAN market;
-Определя за изход на пазара улица /към Районен съд Харманли/;
-Търговските маси се разполагат по начин, който позволява спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
-Осигурява персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;
-Поставя информационни табели за спазването на мерките;
-Задължително ползване на лични предпазни средства от продавачите и потребителите;

Възобновяването на работата на Съботния пазар се прави с цел да се даде достъп на земеделските производители да реализират произведената от тях продукция. На пазара ще могат да се предлагат зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал, както и друга готова пакетирана хранителна продукция.
От Община Харманли са взети и допълнителни противоепидемични мерки за дезинфекция на пространството на пазара.
На пазара няма да бъдат допускани лица, които не използват лични предпазни средства, а за контрола и реда ще следят служители от Община Харманли и РУ Харманли.