С Ъ О Б Щ Е Н И Е

140
Община Харманли уведомява всички заинтересовани лица, които желаят да закупят дърва за огрев за предстоящият отоплителен сезон, че следва да подадат заявление по образец в срок до 31 март 2023 г..
Образеца на заявление ще се предоставя от кметове на кметства и кметски наместници за съответните населени места на територията на община Харманли, където ще се осъществява и подаването на същите.
За жителите на гр. Харманли заявленията ще се предоставят от ОП „Горска компания“, гр. Харманли, където ще се осъществява и подаването на същите.