РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ИЗГРАДЕНИ БЕСЕДКИ

87
И тази година Община Харманли одобри и подкрепи финансово десет неформални младежки групи /НФМГ/, които инициираха своите проекти свързани със социално-културни места за отдих, детски спортни площадки, създаване на Робот ръка и монтиране на камери за видеонаблюдение. Бюджетът за 2020 г. е 20 000лв.
Кампанията под наслов „ХАРМАНЛИ НА 510 ГОДИНИ“ е в съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за развитие на младежта на Община Харманли за 2020 г.. Интересът на младите хора към програмата всяка година става все по-голям. От общо 16 постъпили проекта, 10 бяха одобрени.
Напълно реализирани са проектите от младежките неформални групи в селата Изворово, Иваново и Върбово. До месец ноември предстои да бъдат завършени и останалите.