ПРОЕКТО-БЮДЖЕТA НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2018 С БЛИЗО 2 500 000 ЛВ ПОВЕЧЕ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

2649

Общински съветници, представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници на населени места от Общината, ръководители на институции и граждани взеха участие в срещата за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Харманли за 2018 година. Всички те имаха възможност да се включат в дискусията и да изкажат мнения и препоръки относно финансовата рамка на Общината. Кметът Мария Киркова определи проекта за бюджет за настоящата година като „реалистичен и изпълним”. По думите и, целта при съставянето му е била да се надграждат вече постигнатите резултати в различни сфери и дейности от социалния живот. Размерът на местните данъци и такси и тази година остава непроменен. Проектобюджетът на Община Харманли е в размер на 19 764 961 лева, с близо 2 500 000 лв. повече от миналата година. Планираните местни приходи възлизат на 9 581 214 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са 10 183 747 лв. Главният финансист на Община Харманли Николай Колев направи подробен анализ на параметрите в проекта за бюджет за настоящата година. Заложените капиталови разходи в проекта на строителната инвестиционна програма на Общината са в размер на 18 650 543 лева. Предвидени са инвестиции за подобряване на инфраструктурата, както в града, така и по населените места в общината. Намеренията на местната власт са с близо 460 000 лева да бъде ремонтирана уличната мрежа в някои от по-големите села, а както вече е известно с над 6 000 000 лева ще бъдат ремонтирани и реконструирани пътища от общинската пътна мрежа. Цитираните суми предизвикаха положителните коментари от страна на кметовете на населените места, които не скриха задоволството си от предстоящите инвестиции. 
Предстои проектът за бюджет за 2018 година да бъде предложен за одобрение от общинските съветници на следващото редовно заседание на местния парламент, в края на този месец.