ПРОЕКТ НА ГРАФИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ ЗА 2020/2021 г.

420
Всяка година „ БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД актуализира разписанието на влаковете. През месец декември 2020 г. ще влезе в сила новият график за движение на влаковете, който ще бъде с период на действие до същия месец на 2021 г. В тази връзка с писмо, от „ БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД изискват от община Харманли да издаде Становище относно предлагания график за движение на влаковете. С цел по-голяма информираност на гражданите и достигане на максимална степен на задоволяване на потребностите на хората, ползващи железопътен транспорт, община Харманли използва възможността да се допита до мнението на жителите на града и общината, доколко предлаганото от ръководството на железницата разписание удовлетворява техните нужди. В тази връзка, можете да изпратите вашите мнения и предложения, относно промяна на предлагания по-долу „Проект на графика за движение на влаковете за 2020/2021 г.“, на E-mail: obshtina@harmanli.bg или да депозирате желанията си в писмен вид в Информационен център на община Харманли, ул. „П. Каравелов“ №4, в срок до 05.07.2020 г. влк. Всички предложения ще бъдат анализирани и обобщени в Становището, което община Харманли ще изпрати до „ БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД.
Във връзка с питания на граждани за разписанието на автобусите преминаващи през автогара Харманли уточняваме следното: Разписанието по общинска, областна и републиканска транспортни схеми е налично от 2016 г. на страницата на Община Харманли в секция „Информационни услуги“ – „Транспорт“ или на линк: https://www.harmanli.bg/bg/obshtinska-transportna-mrezha