Представители на местна и държавна власт работят в сътрудничество за осигуряване на реда и спокойствието на гражданите

1061

Да се осигури засилено полицейско присъствие, да се извършват внезапни проверки от компетентните органи и да се оказва стриктен контрол относно спазването на правилата и вътрешния ред в РПЦ Харманли – това са част от предприетите мерки и взетите решения на съвместната работна среща между представители на държавната и местна власт, която се проведе вчера в София в ДАБ при МС. Срещата е инициирана по повод инцидента в РПЦ Харманли и на нея присъстваха Председателят на ДАБ Петя Първанова, Кметът Мария Киркова, Областният управител на област Хасково Станислав Дечев, Директорът на ОД на МВР Хасково Ангел Цанков. 
Бяха коментирани още и възможностите в съществуващите центрове на ДАБ да бъдат обособени помещения от затворен тип, за което е нужно Министерски съвет да одобри промяна в Устройствения правилник на агенцията. Така ще се регламентира възможността Председателят на ДАБ да обособява помещения към териториалните центрове, в които при наличие на изрично предвидените в Закона за убежището на бежанците предпоставки, да се настаняват лица търсещи закрила.
Коментирани бяха още и възможни промени в Закона за убежището на бежанците, които да предвидят определянето на специални зони за пребиваване и придвижване на лица, които са в процедура на предоставяне на закрила.
„Сигурна съм, че предприетите мерки и ефективното сътрудничество на държавната и местна власт са предпоставка за осигуряване на спокойствието и безопасността на жителите на Харманли и ще допринесат за справяне с проблемите вътре в центъра“ – сподели след срещата кметът на общината Мария Киркова.