ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА

1084

Община Харманли да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма „Региони в растеж“ за изграждане на „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда“ Харманли“ – това е една от точките, които местните парламентаристи ще подложат на обсъждане и гласуване на редовното заседание на Общински съвет Харманли, което ще се проведе утре, 28 юни. Проектът е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и актуализирания план за действие на изпълнението и. Проектното предложение предвижда да бъде направен ремонт на бивша детска градина на ул. „Христо Смирненски“ и използването на сградата за предоставяне на социалната услуга на целевата група. 
Ако предложението бъде одобрено, в четвъртък 29 юни, от 10.30 часа, в клуба на Пенсионера в трети квартал ще бъдат разяснени подробностите сред живущите в квартала. В дискусията ще вземат участие ръководителите на Дирекция „Социално подпомагане“ Харманли, ЦНСТ и ЦОП Харманли, Агенция „Закрила на детето“ и експерти от общинска администрация. Срещата е открита. Поканени са всички заинтересовани граждани за обсъждане на проекта, предложения и идеи.