ПРАЗНИЧНАТА ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ НА ХАРМАНЛИ БЕ ОТКРИТА С ИЗЛОЖБА „МАГИЯТА НА ХЛЯБА“

165
Празничната програма за деня на Харманли бе открита с изложба „Магията на хляба“. Тя е посветена на най-свещеното за всеки човек, семейство и род – Хляба. По стар български обичай гостите, дошли на събитието бяха посрещнати с ръчно изработена питка и шарена сол – традиция показваща гостоприемството на българина.
Главен уредник Татяна Димитрова запозна присъстващите, сред които бяха кмета на Община Харманли Мария Киркова, председателят на ОбС Ангел Цанков, заместник кмета Валентина Димулска, сeкретаря на общината Васил Камберов, граждани, с „Магията на хляба“, която започва още със сеитбата на зърното и продължава до направата на му. Без него не минава нито делник, нито празник. Хлябът обединява семейството и общността на трапезата в радост и мъка. С хляб започва и свършва земният път на човека. С хляб са белязани основните моменти от живота. На трапезата всеки получава своя къшей хляб от стопанина и трябва да се задоволи с него, защото това му е късмета. Затова последния залък не се оставя, защото си оставяш късмета.
В зависимост от предназначението си, хлябът в българската традиционна култура може да се раздели на две групи: всекидневни и обредни.
Най-широко разпространената форма на хляба е кръглата, която се обяснява с култа към слънцето. На изложбата могат да се видят хлябове с различна форма и украса от района на Община Харманли. Хляб, изпечен в подница, която е направена на Ирминден, придава магическата сила на хляба и от там на хората.
В изложбата са представени моменти от земеделието: орачът, облечен с чисти дрехи и нова риза, сеитбата, която започва на пълна месечина, жътвата, сплитането на божията брада и вършеенето.