Последни дни за плащане на местните данъци и такси с отстъпка

57

Остават броени дни до края на срока , в който собствениците на имоти и превозни средства могат да се възползват от заплащане на местните данъци и такси в годишен  размер с отстъпка от 5 на сто .

Във връзка с епидемичната обстановка в страната,  със ЗМДТ и Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги в общината , за 2020 година този срок бе удължен до 30 юни .

Плащания се извършват на касите в паричния салон на Дирекция  „Местни данъци и такси„ - Община Харманли всеки работен ден от  9,00 ч. до 16,30 часа   в  брой или посредством  терминални устройства  ПОС , както и по банков път чрез обслужващата банка Уникредит Булбанк АД и всички каси на ИЗИПЕЙ  в реално време.