Последен ден плащаме местните данъци и такси без лихва

201

Четвъртък – 30 юни 2022г е последния ден в който всички собственици на имоти и моторни превозни средства могат да платят първата вноска на дължимите местни данъци и такси . След тази дата на неплатените задължения се начислява лихва за просрочие .

Плащанията се извършват на касите в паричния салон на Дирекция „ Местни данъци и такси „ - община Харманли всеки работен ден от 9.00ч до 16.30ч , включително и чрез  терминални ПОС  устройства  ; по банков път ;  както и чрез  касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна.