ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ В ХАРМАНЛИ ПО ПОВОД СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

124
Днес се състоя среща на Националната конфедерация на тютюнопроизводителите в България с председател Асен Кичуков в Културен център Харманли. Официални гости на форума бяха Министъра на Земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева, Кмета на Община Харманли г-жа Мария Киркова и Областния управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова.
Министър Танева обяви, че успешно са защитени интересите на тютюнопроизводителите за предстоящия преходен период 2021-2022 година, през които години по познатия начин ще бъде получавана националната помощ, въпреки намаляващия бюджет. През тази година производителите на тютюн получиха своите средства още в началото на годината, като стремежът е отново новите средства да бъдат изплатени до началото на февруари 2021г. Голямата битка ще бъде запазването на мярката за подпомагане и през следващия нов програмен период, тъй като към настоящия момент липсва в регламента такава възможност предвид намаляващия брой пушачи в световен мащаб и политиката за намаляване на тютюнопушенето.
По отношение на следващия програмен период, Министър Танева запозна земеделците и присъстващите животновъди с изготвянето и ролята на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г. (СПРЗСР). Този стратегически план на практика ще определи условията за подкрепа на земеделския сектор в България и ще обединява директните плащания и Програмата за развитие на селските райони. Особено внимание в плана ще се обърне на озеленяването, околната среда и хуманно отношение към животните. Наръчник за полезни практики в тази насока са поместени на официалния сайт на Министерство на земеделието, храните и горите.
Във връзка с възникнали въпроси относно засушаването и по-слабите реколти в резултат на това министър Танева коментира, че в тази насока има възможности за рехабилитацията на инфраструктурата на "Напоителни системи". Работи се и по проект за изменение на нормативната уредба, чрез който да се осигури по-лесен достъп до водоползване за земеделски нужди съвместно с МОСВ. Бяха обсъдени с тютюнопроизводителите възможностите за помощ и по програма „De minimis”.
Кметът на Община Харманли г-жа Мария Киркова приветства инициаторите и участниците в конференцията и подчерта: „Община Харманли е типичен тютюнопроизводителен район и препитанието на много семейства тук зависи именно от този земеделски отрасъл. В някои населени места на общината това е и основния поминък на населението, който създава заетост и условия тези хора да останат тук, а не да мигрират. Затова е важно да се чува все по-често мнението на малкия земеделски производител, който променя екосистемата на общини като нашата.“ Благодарност към г-жа Танева бе отправена и по повод изградените противоградни площадки, които безспорно според земеделците са помогнали за запазване на продукцията им през тази година.