Пореден одобрен проект за община харманли 

1312

Наболял проблем от години вече ще бъде решен. Хората в неравностойно положение съвсем скоро ще имат равен достъп до всички нива на сградата на Община Харманли, безпроблемно ще се възползват от административните услуги и ще имат възможност да ползват асансьор, за да стигнат до заседателната зала на Общински съвет и да присъстват на заседанията. 
Община Харманли кандидатства с предложение за осигуряване на „Достъпна среда в сградата на Община Харманли чрез изграждане на асансьор“ в кампанията на МТСП и проект „Красива България”. В края на миналата седмица стана ясно, че въпреки големия брой - 70 подадени проекти, идеята на местната администрация е една от 17-те одобрени и ще бъде финансирана. Проектът е на стойност близо 170 хил. лв., а съфинансирането от общинския бюджет е едва 10% от цялата сума. 
Споразумението за реализирането на проекта вече е подписано от Кмета на Община Харманли. Очаква се до края на годината строително-ремонтните работи да бъдат завършени и модерното съоръжение да заработи.