„ПОМАГАМ НА ПРОЛЕТТА“ ПРЕЗ СЕДМИЦА НА ГОРАТА В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

368

Традиционната Седмица на гората се провежда от 1925 г., като отбелязва нуждата от залесявания и отговорно ползване на горските ресурси. Тази година Седмица на гората (1-7 април 2021г.) в Община Харманли е под мотото „Помагам на пролетта“.
Община Харманли и OП „Горска кампания“ осигуряват посадъчен материал за всички желаещи граждани и кметства на територията на нашата община. Основно ще се заложи на дървесни видове подходящи за градски условия. В засаждането желаещите сами ще изберат местата за новите дръвчета (междублокови пространства, паркови зони, училищни и частни дворове) .
Всички, които искат да се включат в инициативата по залесяване могат да получат своите фиданки в сградата на Общинска администрация пл. Възраждане №1 с работно време всеки ден 8:00 – 17:00часа.
Седмица на гората е само един пример, който трябва да ни поощри, не само да засаждаме дръвчета и да помагаме на природата, но и да бъдем бдителни за нерегламентирано посегателство върху горските територии и своевременно да уведомяваме при наличие на пожари в тях.
ПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА, ЗА ДА НИ ИМА ВСИЧКИ НАС!