Покана за провеждане на консултации за състава на секционните избирателни комисии на територията на Община Харманли във връзка с произвеждането на избори за народни представители в Народно събрание на Република България, насрочени на 04.04.2021 г.

472